back

Skills

Yetenek

• YETENEKLER •

 • HTML

  %90

 • CSS

  %80

 • Photoshop

  %70

 • PHP

  %50

 • ASP

  %50

 • MySQL

  %40

 • Javascript

  %30

 • C#

  %30