Hayat adil değildir. Kimse eşit şartlar altında gelmez dünyaya ve kimse eşit şartlar altında yaşama şansı bulamaz dünyada, adil ve eşit olan ölümdür. Renkleri, dinleri, dilleri, sınıf ayrımlarını yok eder, hepimizi eşit kılar. En azından ölüler için.

Zaten insan da eşitliği sevmez onun varoluş amacı üstün olmaktır, üstün olmak için yaşar ve tüm üstünlüğüne rağmen ölür. Madem hepimiz öleceğiz bunca üstünlük çabası ne için? Daha iyi yaşamak için mi? Mutlu olamadıktan sonra altın kaplama klozete sıçmanın ne anlamı var?